Privacyverklaring

Privacyverklaring
NOC*NSF respecteert de privacy van bezoekers van de website www.veiligsportklimaat.nl (hierna: de ‘Website’) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u via deze Website verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de Website.

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens
NOC*NSF behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. NOC*NSF verzamelt o.a. Persoonsgegevens bij het abonneren op de nieuwsbrieven. Deze gegevens worden verwerkt om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het nieuws over de laatste ontwikkelingen rond het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’.

Nieuwsbrieven
NOC*NSF biedt de nieuwsbrief van Veilig Sportklimaat (E-zine) aan. Indien u uw e-mailadres, voor- en achternaam (en optioneel uw voorletters en geslacht) heeft opgegeven op de Website, worden deze gegevens toegevoegd aan de lijst van abonnees. Uw gegevens worden van de lijst van abonnees verwijderd indien u zich afmeldt voor de E-zine. Iedere E-zine bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Tevens kunt u zich via de Website afmelden voor de E-zine. Het abonneebestand van de E-zine wordt niet aan derden verstrekt. Behoudens, in sommige gevallen, de verstrekking van uw gegevens aan bewerkers van NOC*NSF. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzenden van de E-zine.

Beveiliging
NOC*NSF heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de Persoonsgegevens of dat de Persoonsgegevens verloren gaat.

Gebruik van cookies
De Website plaatst cookies. Indien u meer informatie wilt over deze cookies, verwijst NOC*NSF u naar de Cookieverklaring op deze Website.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met NOC*NSF heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt na inzage NOC*NSF verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
info@nocnsf.nl

Aanpassen Privacyverklaring
NOC*NSF behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd.

Deze versie is opgesteld op 12 mei 2014.

Ambassadeurs

GunoXqyWZXY

Orgineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape