Het actieplan

Sport is leuk! Niet voor niets staan ieder week miljoenen Nederlanders op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij.  
Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Hoe? Door jou als bestuurder, trainer, coach, scheidsrechter of jurylid te leren hoe je sportplezier stimuleert. En om in te grijpen als het fout gaat. Zo houden we sporten leuk!

Maar hoe pak je dat aan? Waar begin je en wie doet wat? Vragen die veel verenigingen hebben. Daarom zijn er verschillende opleidingen, workshops en toolkits beschikbaar. Voor iedereen binnen de vereniging. Van bestuurder, trainer en coach tot scheidsrechter en jurylid. En niet te vergeten: sporters en hun ouders.

TOP 10 ACTIEPUNTEN:

  • 7.500 verenigingen zetten zich in voor Sportiviteit & Respect
  • 25.000 trainers, coaches en begeleiders verbeteren hun pedagogische vaardigheden
  • 5.000 verenigingen doorlopen een traject ter verbetering van het pedagogisch klimaat
  • 5.000 verenigingen maken duidelijk welke regels gelden op en rond het veld
  • Spelregels met een positieve invloed op het spel worden breed uitgedragen
  • Voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter, getraind in weerbaarheid
  • Topsporters zetten zich in als ambassadeur
  • Er komt een sportbrede aanpak van excessen, in samenwerking met politie en justitie
  • Er komt een registratiesysteem voor excessen
  • Effectief tuchtrecht binnen elke sportbond

Ambassadeurs

GunoXqyWZXY

Orgineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape