09 september 20144 inzichten over trainerschap: praktijkboekje & animatiefilmpje

4 inzichten 405
In het seizoen 2013-2014 is in opdracht van VSK het Trainer-Kind-Interactie-onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door de Kennispraktijk, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, Fontys Eindhoven, Windesheim Zwolle en de Vrije Universiteit Brussel. De hoofdvraag van het onderzoek luidde:

“Wat zijn de succes- en faalfactoren in het gedrag van trainer/coaches bij het creëren van een veilig en ontwikkelingsgericht sportklimaat”

37 trainer/coaches uit verschillende sporten zijn een seizoen lang intensief gevolgd. Zij zijn meerdere malen geïnterviewd, er zijn observatielijsten bijgehouden en video-opnames gemaakt. Aan de hand van een analyseprotocol zijn alle gedragingen gescoord op het feitelijk effect.

De resultaten laten een genuanceerd beeld zien van effectief trainersgedrag als het gaat om het creëren van een sociaal veilig en ontwikkelinggericht sportklimaat. Allereerst valt op dat de meeste trainers zich bewust zijn van hun belangrijke functie als rolmodel en van de opvoedende waarde die hun voorbeeldgedrag kan hebben. Ten tweede valt op dat de meeste trainer/coaches de belangrijkste succesfactoren goed kunnen verwoorden: Het belang van positief coachen wordt bijna altijd spontaan genoemd. Dat geldt ook voor het belang van plezier als bron van motivatie. Ook wordt breed onderkend dat de focus niet te zeer op het winnen moet liggen, maar eerder op ‘winst boeken op individueel niveau’.

Maar, zo blijkt na een seizoen intensieve waarneming, op het veld of in de zaal is het niet makkelijk dit ideale trainersgedrag ook altijd toe te passen. Daarom heeft VSK nu een volgende stap gezet.

Praktijkboekje “4 inzichten over trainerschap”
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een toegankelijk praktijkboekje voor trainers, coaches en teambegeleiders verschenen: “4 inzichten over trainerschap”. In dit kleurige boekje worden de vier belangrijke kernkwaliteiten van trainer coaches benoemd, toegelicht en geïllustreerd met praktische tips: 

  • Structureren: Je maakt afspraken en biedt duidelijkheid en structuur. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt.
  • Stimuleren: Je enthousiasmeert, stimuleert, complimenteert en legt de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken is juist goed, want daar leer je van.
  • Individueel aandacht geven: Je zorgt dat ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt. Bovendien probeer je je aanwijzingen af te stemmen op het niveau van ieder kind.
  • Regie overdragen: Je stelt vragen, je luistert naar de kinderen en je probeert ze stapsgewijs verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

Dit praktijkboekje is per mail aan te vragen bij de Academie voor Sportkader: opleidingen@nocnsf.nl.

Of download hem hier.

Animatiefilmpje “4 inzichten ….”
Naast het praktijkboekje is ook een animatiefilmpje met dezelfde titel gemaakt. In dit filmpje worden de vier inzichten speels geïntroduceerd. Bekijk hier het filmpjeVerder verdiepen?

Wil je leren hoe je met één of meerdere van deze inzichten aan de slag kan? Bekijk dan ons bijscholingsaanbod en schrijf je in!

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Ambassadeurs

GunoXqyWZXY

Orgineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape